Foliefol Multitop tape

Foliefol Multitop tape vindt zijn toepassing bij de verwerking van spinvliesmembranen. In de verwerkingvoorschriften voor dampopen en dampdichte folies vindt u hierover nadere toelichting.

Toepassing

Dichten van reparaties aan spinvliesmembranen en het dichten van naden bij verwerking op hellende daken. Bij naden mag men alleen horizontale naden bewerken.

Verwerking

Verwerk Foliefol Multitop Tape bij temperaturen tussen -30º C en + 100º C.