Kenniscentrum

Op zoek naar onze DOP's?

BERDAL Rubber & Plastics voorziet in het verstrekken van de DOP-documenten op website. Klik op de button om direct naar de DOP-downloadpagina te gaan.

Kenniscentrum BERDAL Rubber & Plastics

BERDAL Rubber & Plastics is bewust van haar verantwoordelijkheden richting het milieu en duurzaam produceren waarbij aandacht uitgaat naar energie en logistieke optimalisatie. Daarbij tracht BERDAL in een continu proces van innovatie voorsprong te creëren met vooruitstrevende productiemethodes, technieken en gebruik van gerecyclede kunststoffen.

REACH-verklaring

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. Reach staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Een verordening is een wet die in alle landen van de Europese Unie geldt.

Ons bedrijf is zich terdege bewust van REACH en haar verantwoordelijkheden binnen het proces. We zijn toegewijd om aan onze wettelijke verplichting op grond van het REACH-convenant te voldoen.  Bij deze bevestigen we dan ook dat al onze voorraden voldoen aan de opgelegde wettelijke verplichtingen.

Op basis van de door onze leveranciers (met betrekking tot artikel 33) aangeleverde informatie kunnen we ook bevestigen dat al onze leveringen geen van de stoffen van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) bevatten zoals gespecificeerd in het zogenaamde ECHA "Kandidaat / autorisatielijst" met een concentratie van meer dan 0,1% w/w. Wij verbinden ons ertoe permanent onderzoek te doen naar de werkelijke ECHA "Kandidaat / autorisatielijst" voor wijzigingen, aanvullingen en updates. We zetten voortdurend in te handelen in volledige naleving van de huidige REACH-regelgeving.

Mocht u nog vragen met betrekking tot bovenstaande, aarzel dan niet om ons te contacteren.

U kunt onze officiële verklaring hier downloaden.

 

DIN certificering voor Kniebeschermers

BERDAL Rubber & Plastics heeft voor haar kniebeschermers Tuinman nr. 14, en de Harmonica nr. 13 en 13V het DIN 14404-EN:2010 certificaat ontvangen.

Onze kniebeschermers worden getest in overeenstemming met de voorschriften die gesteld zijn volgens de DIN-normering. Tijdens deze testen worden de producten middels een kunstknie op drukverdeling getest, wordt de indringingsweerstand en de impact-bestendigheid gemeten, het comfort van de kniebeschermer beoordeeld en de elasticiteit van de band gecontroleerd.

Productontwikkeling

T.R. Plastics Industrie is een zustermaatschappij van BERDAL rubber & plastics, en is het produktiebedrijf voor zowel de kunststof alsmede de rubberartikelen.

Machinepark
T.R. Plastics Industrie werkt met de meest geavanceerde machines. Het gehele produktieproces wordt aangestuurd met intelligente besturingsapparatuur. High Tech robots zorgen voor een perfecte, snelle en betrouwbare produktie van het ontwerp. Ons machinepark staat onder uitstekende condities in een schone omgeving en haalt het maximale rendement uit de grondstoffen door het recycling-systeem dat wij hanteren.

Ons machinepark bestaat uit moderne spuitgietmachines met een sluitkracht van 50 tot 1200 ton. Wij zijn met onze machines in staat om kunststoffen zoals bijvoorbeeld PE, PP, ABS, PNMA en TPE te verwerken.

Produktontwikkelingsproces
Met behulp van een speciale CAD-module, VISI-mould, kan T.R. Plastics Industrie eenvoudig een matrijsconstructie laten ontwerpen voor vervaardiging van een ontwikkeld spuitgietprodukt. Door te ontwerpen in een 3d omgeving, worden foutmarges geminimaliseerd. Het digitale 3d-ontwerp omvat alle produktinformatie en biedt de mogelijkheid het ontwerp ’life’ te bekijken en te roteren op het beeldscherm, daarnaast is het direct geschikt voor aanmaak van een prototype of model.

Met rapid prototyping kunnen wij voor u binnen 24 uur een prototype laten maken, zodat u snel een tastbaar model in handen heeft van het ontwerp.

Naar wens kunnen eenvoudig 2d-werktekeningen en exploded-views worden afgeleid van het 3d-produktontwerp, waardoor u volledig geïnformeerd bent.

Hieruit kunnen geautomatiseerd 2d-werkplaats tekeningen herleid worden. Daarnaast zijn er softwaremodules beschikbaar voor sterkteberekeningen en matrijs-vulling.

Door te blijven investeren in machines, know-how en produktontwikkeling zijn wij bereid om u een gedegen en marktconform produkt aan te bieden, dit kunnen wij natuurlijk niet alleen, dit bereiken wij samen met u als klant van BERDAL rubber & plastics. Dus mocht u vragen hebben over produkten dan staan wij graag voor u klaar.