Berdal header

Duurzaamheid is doen!

Berdal werkt al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw aan een duurzamere bedrijfsvoering. Wij geloven dat thema’s als duurzaamheid en circulair bouwen vragen om innovatie. Dit betekent meer samenwerking in de gehele keten. Aan de hand van de thema’s mens, grondstoffen, logistiek, milieu en initiatieven laten we zien welke concrete acties wij ondernemen wanneer het gaat om duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Duurzaamheid is doen!
Gezonde werk-privébalans

1. Thema: Mens

Gezonde werk-privébalans

We vinden een goede werk-privébalans belangrijk en ontmoedigen overwerken waar mogelijk. Om een gezondere levensstijl te stimuleren bieden we onze medewerkers doorlopend gratis fruit aan, maar ook trainingen om te stoppen met roken. Daarnaast bieden we in samenwerking met lokaal werkontwikkelbedrijf Ontplooj ruimte aan collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Gelijke kansen en rechten voor iedereen

Ongeacht gender, ras of geloofsovertuiging heeft elke medewerker van Berdal dezelfde kansen, rechten en plichten. Zowel op onze locatie in Nederland als in Polen streven we naar een uitgebalanceerde mix van medewerkers wanneer het gaat om deze aspecten. Wij doen geen zaken met toeleveranciers waar deze waarden aantoonbaar worden geschonden, of waar de schijn bestaat dat deze niet worden gehandhaafd.

2. Thema: Grondstoffen

Gerecyclede grondstoffen voor bouwemmers, speciekuipen en bakken

Sinds 1995 gebruiken we zoveel mogelijk gerecyclede grondstoffen in onze productieprocessen. We werken met recyclingbedrijven die granulaat maken van huishoudelijk afval. Al ons productie-afval wordt volledig hergebruikt als basis voor nieuwe producten. Hierdoor kunnen we garanderen dat we werken met 100% gerecyclede polyethyleen grondstoffen als basis van onze bouwemmers, speciekuipen en bakken. Daarnaast ontwikkelen we ook gelijkwaardige producten waar minder grondstoffen voor nodig zijn. De emmers uit onze Gripline Durable-serie zijn even sterk als traditionele emmers, maar geproduceerd met 20% minder kunststoffen. Hiermee bespaarden we in 2021 maar liefst 544.000 kilo aan grondstoffen.

Circulair bouwen mogelijk maken

Sinds 2014 dragen al onze emmers, kuipen en bakken het Duitse milieukeurmerk Der Blaue Engel, omdat deze minder milieubelastend zijn dan soortgelijke producten. In 2019 zijn we gestart met de Cradle to Cradle-certificering voor meerdere producten en merken. Nu leveren wij als enige in Europa een assortiment EPDM-producten voor dak & gevel die C2C-gecertificeerd zijn. Wanneer ook ons gerecyclede assortiment bouwemmers, speciekuipen en bakken later dit jaar het C2C-keurmerk dragen, gaan we onderzoeken hoe we onze (technische) folies ook volledig circulair kunnen produceren. 


Grondstoffen worden gerecycled
Kortere supply chain

3. Thema: Logistiek

Kortere supply chain, minder verpakkingsmateriaal

Door de supply chain te verkorten, producten slimmer te verpakken en het aantal verpakkingshandelingen te verminderen, verlagen we onze CO₂-uitstoot. Zo leveren we sinds 2017 decentraal en vermijden zo transportbewegingen van een centraal magazijn naar winkels en shops.  We zoeken continu naar de kortste en meest efficiënte route naar een eindbestemming. Zo beleveren we relaties uit Denemarken bijvoorbeeld vanuit ons eigen logistiek centrum in Polen.  Bij nieuwe contracten met transportpartners maken we afspraken over de vermindering van uitstoot en verdere optimalisatie van de supply chain.

Duurzamere toelevering en wagenpark

Ook in de toelevering van grondstoffen en halffabricaten kijken we kritisch naar de logistieke stromen. Zo hebben we - ondanks kostenverhogingen - besloten om diverse halffabricaten in Nederland te laten produceren in plaats van in Spanje, om zo de druk op de logistiek en het milieu te verminderen.  Daarnaast zijn we begonnen met de elektrisering van ons eigen wagenpark. Sales- & salespromotion medewerkers, management en directie gaan zoveel mogelijk over op hybride of volledig elektrisch rijden. 

4. Thema: Milieu

Duurzaam omgaan met grondstoffen en energie

Waar mogelijk kiezen we voor volledig gerecyclede materialen als grondstoffen en verpakkingsmaterialen. Bij elke investering en beleidskeuze nemen we de milieu-impact van onze productie en processen mee in definitieve beslissingen. Zo hebben we in 2018 gekozen voor een nieuw merk spuitgietmachines die 20-25% minder energie gebruiken en hiermee de CO₂-uitstoot aanzienlijk verminderen. Intern transport is alleen nog elektrisch en de daarvoor benodigde energie wordt zoveel mogelijk groen ingekocht.

Verminderen verpakkingsmaterialen

Bij leveringen en producten kijken we doorlopend naar optimalisatie van verpakkingen en vermindering van verpakkingskunststoffen. In 2020 investeerden we in een nieuwe verpakkingslijn die pallets verpakt met 25% minder verpakkingsmateriaal. Zo hebben we in 2021 ruim 22.000 kilo aan verpakkingsmateriaal bespaard voor het verpakken van onze emmers, speciekuipen en bakken. Datzelfde jaar investeerden we in een speciale banderolleermachine zodat onze EPDM-rollen niet langer in plastic verpakt hoeven te worden. Het verminderen van drukwerk en vergaande digitalisering van onze communicatie beperken het verbruik van papier & karton.

Duurzaam omgaan met grondstoffen
Duurzame alternatieven

5. Thema: Initiatieven

Meer produceren met minder plastic

Sinds juli 2019 zijn we, als enige in deze branche, lid van het Nederlandse Plastic Pact, een door de Europese Unie ondersteunde samenwerking van de publieke sector, private ondernemingen en diverse NGO’s. Hiermee committeren wij ons aan de doelstelling om in 2025 20% minder plastic te gebruiken dan in 2018. Dit doen we door minder kunststof te gebruiken, de plasticinzameling te versterken en het gebruik van gerecyclede grondstoffen te stimuleren. 

We zijn ook actief lid van de werkgroep ‘Reduce and Reuse’ om zo het hergebruik van huishoudelijk afval voor nieuwe grondstoffen te verhogen. Minstens 30 procent van onze plasticproductie wordt gerecycled en komt in nieuwe producten terug.

Stimuleren innovatie op het gebied van duurzaamheid

Iedereen in de kunststofverwerkende of -ontwikkelende industrie krijgt te maken met vragen over recycling, het verminderen van kunststofafval, circulariteit of het werken op basis van biobased grondstoffen. Omdat wij geloven dat samenwerking, duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan zijn we al jaren partner van het Polymer Science Park (PSP) in Zwolle. Om ook commerciële projecten uit te kunnen voeren besloten we samen met andere ondernemers een nieuwe bv op te richten: PSP Projecten. Deze organisatie vertaalt bedrijfsvragen naar een basis om projecten omheen te bouwen. Andersom signaleren zij ook nieuwe ontwikkelingen op gebieden waar veel bedrijfsvragen over zijn, zoals recycling. 

 

Duurzame toegevoegde waarde  

Om emmers efficiënter en duurzamer te voorzien van bedrijfslogo’s hebben we - als enige in de industrie - gekozen om over te gaan op In Mould Labeling (IML). Dit betekent dat we tijdens het productieproces een recyclebaar label aanbrengen. Zo voorkomen we dubbele verpakkingen, gebruik van inkt en extra transporten van en naar de zeefdrukkerij. Onze PE-labels kunnen in hun geheel met de emmers worden gerecycled. 

Duurzamere productlijnen

In 2018 ontwikkelden we een lijn emmers, kuipen en bakken onder de veelzeggende naam Gripline Durable. Forse investeringen in grondstofoptimalisatie en nieuwe matrijzen zorgden ervoor dat het nieuwe assortiment voldoet aan de Plastic Pact-normen en grondbeginselen. Met 20% minder kunststoffen – welke bestaan uit 100% gerecycled materiaal – zijn deze producten even sterk als traditionele producten, maar aanzienlijk duurzamer. Momenteel bestaat 65% van onze productie uit deze productlijn. We streven ernaar dit aandeel de komende jaren verder te verhogen.

Retourname emmers, speciekuipen en bakken

In de tweede helft van 2022 starten we in samenwerking met het Plastics Pact een gesubsidieerd project om gebruikte bouwemmers, speciekuipen en bakken retour te gaan halen bij bouwmarkten. Met deze pilot willen we gaan beoordelen wat haalbaar is om direct vanuit de gebruiker een volledig circulair systeem op te zetten. Hierin vinden gebruikte kunststofproducten hun weg via recycling terug naar de producent. Bij een succesvolle pilot bouwen we dit project in 2023 verder uit.