Berdal header

Zrównoważony rozwój to działanie!

Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku firma Berdal pracuje nad bardziej zrównoważonymi ekologicznie działaniami biznesowymi. Wierzymy, że zagadnienia takie jak zrównoważony rozwój i infrastruktura obiegu zamkniętego wymagają innowacji. Oznacza to bardziej ścisłą współpracę w całym łańcuchu biznesowym. Wykorzystując zagadnienia dotyczące ludzi, surowców, logistyki, środowiska i inicjatyw przedstawiamy konkretne działania, które podejmujemy w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zrównoważony rozwój to działanie
Zdrowa równowaga między pracą a życiem prywatnym

1. Zagadnienie: ludzie

Zdrowa równowaga między pracą a życiem prywatnym

Istotna jest dla nas zdrowa równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym, dlatego organizujemy pracę firmy w taki sposób, aby nasi pracownicy nie mieli konieczności wykonywania obowiązków zawodowych w godzinach nadliczbowych. Z myślą o promowaniu zdrowszego stylu życia na bieżąco oferujemy naszym pracownikom darmowe owoce, oraz szkolenia w zakresie rzucania palenia. Współpracując z miejscową firmą rozwoju zawodowego „Ontplooj”, zapewniamy również przestrzeń dla osób, które znajdują się poza rynkiem pracy.. 

Dla każdego równe szanse i prawa

Bez względu na płeć, rasę czy przekonania religijne, wszyscy pracownicy firmy Berdal mają równe możliwości, prawa i obowiązki. Tak w naszej siedzibie w Holandii, jak i w Polsce staramy się zachować równowagę wśród pracowników jeśli chodzi o te aspekty. Nie współpracujemy z dostawcami, u których te wartości są ewidentnie naruszane, lub u których w widoczny sposób nie są one wspierane.

2. Zagadnienie: surowce

Surowce z recyklingu do produkcji wiader budowlanych, KASTR I POJEMNIKÓW

Już od 1995 roku w naszych procesach produkcyjnych wykorzystujemy w jak największym stopniu surowce z recyklingu. Współpracujemy z firmami zajmującymi się recyklingiem, produkującymi granulat z odpadów domowych. Całość naszych odpadów produkcyjnych jest wykorzystywana ponownie w całości jako surowiec dla nowych produktów. Pozwala nam to zagwarantować, że do produkcji naszych wiader, kastr i pojemników budowlanych stosujemy surowce polietylenowe pochodzące w 100% z recyklingu. Dodatkowo projektujemy produkty równorzędne, które wymagają mniejszej ilości surowców. Wiadra i pojemniki naszej serii Gripline Durable są równie mocne jak te tradycyjne, ale do ich produkcji wykorzystuje się o 20% mniej tworzyw sztucznych. Pozwoliło nam to zaoszczędzić w 2021 roku przynajmniej 544 000 kilogramów surowców.

Realizacja infrastruktury obiegu zamkniętego

Od roku 2014 wszystkie nasze wiadra, kastry i tace uzyskały niemieckie oznaczenie ekologiczne Der Blaue Engel, ponieważ są one mniej szkodliwe dla środowiska niż produkty równorzędne. W 2019 roku przystąpiliśmy do certyfikacji Cradle-to-Cradle dotyczącej wielu produktów i marek. Jesteśmy teraz jedyną firmą w Europie oferującą gamę produktów EPDM na dachy i fasady, które mają certyfikat C2C. Po uzyskaniu certyfikacji C2C dla całego asortymentu wiader, kastr i pojemników, co będzie miało miejsce jeszcze w tym roku, przeanalizujemy, w jaki sposób możemy produkować folie techniczne w sposób w pełni ekologiczny, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Surowce są poddawane recyklingowi
Skrócony łańcuch dostaw

3. Zagadnienie: logistyka

Skrócony łańcuch dostaw, ograniczenie ilości materiałów opakowaniowych

Skracając łańcuch dostaw, rozsądniej pakując produkty i ograniczając liczbę operacji pakowania, redukujemy naszą emisję CO₂. Od 2017 roku dostarczamy w sposób zdecentralizowany, co oznacza, że ograniczamy transporty z magazynu centralnego do obiektów handlowych i sklepów. Nieustannie poszukujemy najkrótszych i najbardziej efektywnych dróg do miejsc docelowych. Zaopatrujemy za przykład nasze kontakty w Danii z naszego własnego centrum logistycznego w Polsce. Przy zawieraniu kolejnych umów z partnerami transportowymi, zawieramy porozumienia dotyczące ograniczenia emisji i dalszej optymalizacji łańcucha dostaw.

Bardziej zrównoważone dostawy i flota

Przyglądamy się również krytycznie przepływowi logistycznemu w zakresie dostaw surowców i półproduktów. Przykładowo – niezależnie od wzrostu kosztów – postanowiliśmy część wykorzystywanych przez nas półproduktów produkować w Holandii zamiast w Hiszpanii, aby zminimalizować niepotrzebną logistykę i maksymalnie odciążyć środowisko. Rozpoczęliśmy również elektryfikację naszej własnej floty.

4. Zagadnienie: środowisko

Zrównoważone zarządzanie surowcami i energią

Wszędzie tam, gdzie to możliwe, decydujemy się na surowce i materiały opakowaniowe uzyskane z recyklingu. Przy wszystkich ostatecznych decyzjach dotyczących inwestycji i polityki wewnętrznej rozważamy wpływ naszych produktów i procesów na środowisko. W 2018 roku zdecydowaliśmy się na nową markę wtryskarek, zużywających o 20-25% mniej energii, co znacznie zmniejsza emisję CO₂. Transport wewnętrzny odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych, a niezbędna energia jest w miarę możliwości pozyskiwana jako energia ze źródeł ekologicznych.

Ograniczenie ilości materiałów opakowaniowych

Nieustannie poszukujemy możliwości optymalizacji wykorzystywanego przez nas systemu opakowań i redukcji ilości opakowaniowych tworzyw sztucznych używanych do pakowania dostaw i produktów. W 2020 roku zainwestowaliśmy w nową linię pakującą, która owija palety o 25% mniejszą ilością materiałów opakowaniowych. Dzięki temu w 2021 roku zaoszczędziliśmy ponad 22 000 kilogramów materiałów opakowaniowych do pakowania wiader, kastr i pojemników budowlanych. Tego samego roku zainwestowaliśmy w specjalistyczną maszynę banderolującą, dzięki czemu nasze rolki EPDM nie muszą już być owijane w folię. Ograniczenie ilości materiałów drukowanych i postępująca cyfryzacja naszej komunikacji wpływają na redukcję zużycia papieru i kartonu.

Zrównoważone zarządzanie surowcami
Zrównoważone alternatywy

5. Zagadnienie: inicjatywy

Zwiększenie produkcji z wykorzystaniem mniejszej ilości tworzyw sztucznych

 

W lipcu 2019 roku, jako jedyna firma w tej branży, przystąpiliśmy do Dutch Plastic Pact, będącego porozumieniem o współpracy sektora publicznego, przedsiębiorstw prywatnych oraz szeregu organizacji pozarządowych, wspieranym przez Unię Europejską. Zobowiązujemy się w ten sposób do osiągnięcia celu, polegającego na zmniejszeniu wykorzystania tworzyw sztucznych o 20% w 2025 roku w porównaniu z rokiem 2018. Realizujemy to, używając mniej tworzyw sztucznych, zwiększając ich odzysk oraz promując wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu. 

Ponadto jesteśmy aktywnym członkiem grupy roboczej „Reduce and Reuse” mającej na celu zwiększanie powtórnego wykorzystania odpadów z gospodarstw domowych do produkcji nowych surowców. Przynajmniej 30 procent naszej produkcji tworzyw sztucznych podlega recyklingowi i jest ponownie wykorzystywana w nowych produktach.

 

Promowanie innowacji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Wszystkie osoby związane z branżą przetwórstwa lub rozwoju tworzyw sztucznych muszą stawić czoła pytaniom o recykling, redukcję odpadów z tworzyw sztucznych, obieg zamknięty lub pracę z surowcami biologicznymi. Dlatego od wielu lat jesteśmy partnerem Polymer Science Park (PSP) w Zwolle, gdyż uważamy, że współpraca, zrównoważony rozwój i innowacje są ze sobą powiązane. Abyśmy mogli realizować projekty komercyjne, we współpracy z innymi przedsiębiorcami zdecydowaliśmy się na utworzenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: PSP Projects. Ta organizacja zajmuje się przekładaniem kwestii biznesowych na podstawy do realizacji projektów. I odwrotnie, informuje też o nowych osiągnięciach w dziedzinach, w których pojawia się wiele pytań biznesowych, takich jak te związane z recyklingiem.

 

Trwała wartość dodana 

Aby produkować wiadra z logo firm w sposób bardziej wydajny i zrównoważony, postanowiliśmy – jako jedyni w branży – zastosować technologię In Mould Labeling (IML). To oznacza, że w procesie produkcyjnym nanosimy etykietę nadającą się do recyklingu. Dzięki temu zapobiegamy podwójnemu pakowaniu, zużywaniu tuszu i dodatkowym transportom z i do drukarni sitodrukowej. Nasze etykiety PE mogą być poddane w całości recyklingowi, razem z wiadrami.

Bardziej zrównoważone linie produktowe

W 2018 roku opracowaliśmy linię wiader, kastr i pojemników pod wymowną nazwą Gripline Durable. Istotne inwestycje w optymalizację zużycia surowców i nowe formy do wtryskarek zapewniły, że nowy asortyment spełnia wymogi norm i najważniejszych zasad Plastic Pact. Dzięki zmniejszeniu o 20% ilości tworzyw sztucznych - pochodzących w 100% z recyklingu - te produkty są tak samo wytrzymałe jak tradycyjne, ale znacznie bardziej ekologiczne. Obecnie 65% naszej produkcji stanowi właśnie ta linia produktów. Pragniemy w najbliższych latach zwiększyć ten udział.

ODBIERANIE ZUŻYTYCH WIADER, KASTR I POJEMNIKÓW

W drugiej połowie 2022 roku we współpracy z Plastic Pact rozpoczynamy dotowany projekt odbierania z marketów budowlanych używanych wiader budowlanych, kastr, pojemników i tac. Dzięki temu projektowi pilotażowemu chcielibyśmy oszacować, co jest możliwe do zrealizowania bezpośrednio po stronie użytkownika, aby stworzyć system pełnego obiegu zamkniętego. Cel tego projektu to zwrot zużytych produktów z tworzyw sztucznych do producenta w ramach recyklingu. Jeżeli projekt pilotażowy odniesie sukces, w 2023 roku przystąpimy do dalszego rozwijania go.