Berdal header

Standardy jakości

Firma Berdal dostarcza produkty wysokiej jakości. Jakość ta znajduje również odzwierciedlenie w sposobie produkcji. Zrównoważony rozwój od A do Z i z powrotem do A (recykling). Ciągły proces, w którym Berdal tworzy innowacyjny postęp dzięki zaawansowanym metodom i technikom produkcji oraz wykorzystaniu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Te kwestie znajdują odzwierciedlenie w naszych standardach jakości.

 • CERTYFIKAT ISO 9001:2015CERTYFIKAT ISO 9001:2015

 • Rozporządzenie REACH: europejskie prawo dotyczące produkcji i handlu substancjami chemicznymiRozporządzenie REACH: europejskie prawo dotyczące produkcji i handlu substancjami chemicznymi

 • Certyfikat DIN dla ochraniaczy na kolanaCertyfikat DIN dla ochraniaczy na kolana

 • Certyfikat Blauwe EngelCertyfikat Blauwe Engel

 • Certyfikat TÜVCertyfikat TÜV

 • Członkowstwo w Plastic PactCzłonkowstwo w Plastic Pact

 • Znak jakości C2CZnak jakości C2C

 • CERTYFIKAT ISO 9001:2015

  CERTYFIKAT ISO 9001:2015

  Międzynarodowy standard jakości – dla naszego systemu zarządzania jakością.

Certyfikat ISO 9001:2015

CERTYFIKAT ISO 9001:2015

Dążymy nie tylko do tworzenia produktów najwyższej jakości, ale także do zapewnienia najwyższej jakości w procesach ich wytwarzania. Dlatego Berdal posiada certyfikat ISO 9001:2015, który jest międzynarodową normą dla systemów zarządzania jakością. Mówiąc prościej: certyfikat jest dowodem na to, że zawsze mówimy, co robimy i robimy, co mówimy i jesteśmy w stanie to udowodnić. TÜV Nederland co roku przeprowadza kontrolę w tym zakresie.

Reach i Berdal

REACH oznacza: rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Cały nasz asortyment spełnia wymagania REACH. Wspólnie z naszymi dostawcami działamy w sposób ciągły, zgodnie z przepisami REACH.

 • REACH

  REACH

  Odpowiedzialna produkcja i handel substancjami chemicznymi zgodnie z dyrektywami europejskimi.

Certyfikat DIN

Za swoje nakolanniki Tuinman nr 14, oraz Harmonica nr 13 i 13V firma Berdal otrzymała certyfikat DIN 14404-EN:2010. Produkty są testowane przy użyciu sztucznego kolana pod kątem rozkładu ucisku. Mierzona jest również odporność na przenikanie i uderzenia. Oceniany jest komfort noszenia nakolannika i sprawdzana jest elastyczność taśmy.

Pobierz certyfikaty

Certyfikat DIN FENTO 100
Certyfikat DIN FENTO 400 Pro
Certyfikat DIN FENTO 200 Pro
Certyfikat DIN FENTO 400
Certyfikat DIN FENTO 200
Certyfikat DIN Harmonica 13
Certyfikat DIN nakolanniki Harmonica 13V
Certyfikat DIN nakolanniki Tuinman nr. 14

Kontrola jakości

Nasze kastry Gripline składają się w 100% z certyfikowanych materiałów pochodzących z recyklingu, odzyskiwanych z plastikowych odpadów z gospodarstw domowych, a nasze wiadra Gripline w 80%, ze względu na metalowy uchwyt. W 2014 roku firma Berdal otrzymała za to certyfikat Blauwe Engel: oficjalna niemiecka marka ekologiczna.

 • Der Blaue Engel

  Der Blaue Engel

  Chroni ludzi i środowisko od 1978 roku. Pierwsza (uznana) marka ekologiczna na świecie, która odniosła największy sukces.

Certyfikat TÜV

Certyfikaty TÜV pokazują, że firma Berdal spełnia ustanowione standardy bezpieczeństwa, jakości, ochrony środowiska, energii, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Na placu budowy, dla bezpieczeństwa osób, które z nimi pracują, bardzo ważne jest, aby wiadra i kastry Berdal miały odpowiednią, wymaganą nośność. Potwierdzają to certyfikaty TÜV dla tych produktów Berdal. 

 • TÜV

  TÜV

  Potwierdzona jakość na podstawie inspekcji, testów i certyfikacji, w oparciu o ustawodawstwo krajowe i europejskie.

 • The Plastics Pact

  The Plastics Pact

  Wszyscy członkowie tej inicjatywy, wspieranej przez Unię Europejską, dążą do znacznego ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych oraz zwiększenia zbiórki i recyklingu tworzyw sztucznych.

Plastic Pact

Berdal jest związany z Plastic Pact, inicjatywą wspieraną przez Unię Europejską, od lipca 2019 r. To daje nam wyraźny cel polegający na zużyciu o 20% mniej plastiku w 2025 r. w porównaniu do roku 2018. Ponadto inicjatywa ta zachęca do zwiększenia odzysku odpadów z tworzyw sztucznych oraz używanie tworzych sztucznych pochodzących z recyklingu.

Znak jakości C2C

C2C oznacza „od kołyski do kołyski”. Ten międzynarodowy znak jakości stanowi ocenę producenta miedzy innymi w zakresie recyklingu materiałów, wykorzystania energii odnawialnej i odpowiedzialnego zużycia wody. W zależności od wyniku uczestnicy otrzymują certyfikat brązowy, srebrny, złoty lub platynowy.

 • C2C

  C2C

  Znak jakości C2C czyli od kołyski do kołyski oznacza gospodarkę w obiegu zamkniętym- ważną podstawę tworzenia zrównoważonego biznesu. Wszystkie odpady w procesie produkcyjnym stają się ponownie surowcami.

Berdal - Let's aim high together

Fachowość
„Jakość jest znacznie ważniejsza niż ilość.”