Berdal header

Zrównoważona przedsiębiorczość

Firma Berdal jest świadoma swojej odpowiedzialności za środowisko i znaczenia zrównoważonej produkcji. Na przykład, wykorzystujemy zieloną energię do ograniczenia emisji CO2. Nasze wiadra produkowane są z homogenicznego surowca pochodzącego z recyklingu, który jest wolny od kadmu.

Recykling

Podstawowym materiałem do produkcji wiader, kastr i pojemników są odpady z gospodarstw domowych. Wszystkie nasze odpady produkcyjne są ponownie wykorzystywane. W ten sposób tworzymy łańcuch recyklingu i produkujemy w bardzo zrównoważony sposób.

Marka ekologiczna Blaue Engel

Nasze kastry składają się w 100% z certyfikowanych materiałów pochodzących z recyklingu, odzyskiwanych z plastikowych odpadów z gospodarstw domowych, a nasze wiadra w 80%, ze względu na metalowy uchwyt. W 2014 roku firma Berdal otrzymała za to certyfikat Blauwe Engel: oficjalną niemiecką markę ekologiczną!

 • Der Blaue Engel

  Der Blaue Engel

  Chroni ludzi i środowisko od 1978 roku. Pierwsza (uznana) marka ekologiczna na świecie, która odniosła największy sukces.

 • The Plastics Pact

  The Plastics Pact

  Wszyscy członkowie tej inicjatywy, wspieranej przez Unię Europejską, dążą do znacznego ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych oraz zwiększenia zbiórki i recyklingu tworzyw sztucznych.

Większa produkcja, mniej plastiku

Berdal stara się w sposób zrównoważony wykorzystywać surówce wtórne. Przez zrównoważoną gospodarkę rozumiemy zużywanie mniejszej ilości plastiku do produkcji, odzysku i wykorzystywanie surówców wtórnych. Dlatego też dołączylismy do Plastic Pact. Inicjatywa ta, wspierana przez Unię Europejską, to współpraca sektora publicznego, firm prywatnych i organizacji pozarządowych. Od lipca 2019 roku jesteśmy członkiem holenderskiego paktu tworzyw sztucznych w tym sektorze. Od tego momentu liczba członków wzrosła od 66 do 110 firm i organizacji. Przyłączając się do paktu zobowiązaliśmy się, że do 2025 roku ograniczymy zużycie tworzyw sztucznych w produkcji o 20% względem roku 2018. Ponadto zwiększymy odzysk i wykorzystanie surowców wtórnych.

Jesteśmy również aktywnym członkiem grupy roboczej „Reduce and Reuse”. Celem grupy jest zwiększenie ponownego wykorzystania odpadów z gospodarstw domowych. Co najmniej 30% naszej produkcji poddajemy recyklingowi i ponownie wykorzystujemy w nowych produktach.

Cradle to cradle

Cradle-to-Cradle opiera się na założeniu, że wszystkie materiały po ich wykorzystaniu w jednym produkcie, po okresie użyteczności, mogą być użyte w innym, bez utraty jakości i wartości. Ostatnie założenie odróżnia Cradle-to-Cradle od tradycyjnego recyklingu. Dzięki temu Cradle-to-Cradle jest najlepszą formą zrównoważonego rozwoju.

Rok 2020 to rok, w którym Berdal uzyskał certyfikat Cradle to Cradle dla pokryć dachowych, taśm hydroizolacyjnych i wodoodpornych folii EPDM marek Pandser i Premiumfol. Firmy, które chcą budować z zachowaniem zasad obiegu zamkniętego, mogą robić to, wybierając EPDM od Berdal. Następnym krokiem jest otrzymanie tego certyfikatu dla produktów naszej marki Gripline. W ten sposób stopniowo czynimy cały nasz asortyment bardziej zrównoważonym. 

 • C2C

  C2C

  Znak jakości C2C czyli od kołyski do kołyski oznacza gospodarkę w obiegu zamkniętym- ważną podstawę tworzenia zrównoważonego biznesu. Wszystkie odpady w procesie produkcyjnym stają się ponownie surowcami.

Berdal - Let's care together

Zrównoważony rozwój
Pożyczyliśmy świat od przyszłych pokoleń.”