Berdal header

Zrównoważona przedsiębiorczość

Firma Berdal jest świadoma swojej odpowiedzialności za środowisko i znaczenia zrównoważonej produkcji. Na przykład, wykorzystujemy zieloną energię do ograniczenia emisji CO2. Nasze wiadra produkowane są z homogenicznego surowca pochodzącego z recyklingu, który jest wolny od kadmu.

Recykling

Podstawowym materiałem do produkcji wiader, kastr i pojemników są odpady z gospodarstw domowych. Wszystkie nasze odpady produkcyjne są ponownie wykorzystywane. W ten sposób tworzymy łańcuch recyklingu i produkujemy w bardzo zrównoważony sposób.

Marka ekologiczna Blaue Engel

Nasze kastry składają się w 100% z certyfikowanych materiałów pochodzących z recyklingu, odzyskiwanych z plastikowych odpadów z gospodarstw domowych, a nasze wiadra w 80%, ze względu na metalowy uchwyt. W 2014 roku firma Berdal otrzymała za to certyfikat Blauwe Engel: oficjalną niemiecką markę ekologiczną!

 • Der Blaue Engel

  Der Blaue Engel

  Chroni ludzi i środowisko od 1978 roku. Pierwsza (uznana) marka ekologiczna na świecie, która odniosła największy sukces.

 • The Plastics Pact

  The Plastics Pact

  Wszyscy członkowie tej inicjatywy, wspieranej przez Unię Europejską, dążą do znacznego ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych oraz zwiększenia zbiórki i recyklingu tworzyw sztucznych.

Większa produkcja, mniej plastiku

Berdal stara się w sposób zrównoważony wykorzystywać surówce wtórne. Przez zrównoważoną gospodarkę rozumiemy zużywanie mniejszej ilości plastiku do produkcji, odzysku i wykorzystywanie surówców wtórnych. Dlatego też dołączylismy do Plastic Pact. Inicjatywa ta, wspierana przez Unię Europejską, to współpraca sektora publicznego, firm prywatnych i organizacji pozarządowych. Od lipca 2019 roku jesteśmy członkiem holenderskiego paktu tworzyw sztucznych w tym sektorze. Od tego momentu liczba członków wzrosła od 66 do 110 firm i organizacji. Przyłączając się do paktu zobowiązaliśmy się, że do 2025 roku ograniczymy zużycie tworzyw sztucznych w produkcji o 20% względem roku 2018. Ponadto zwiększymy odzysk i wykorzystanie surowców wtórnych.

Jesteśmy również aktywnym członkiem grupy roboczej „Reduce and Reuse”. Celem grupy jest zwiększenie ponownego wykorzystania odpadów z gospodarstw domowych. Co najmniej 30% naszej produkcji poddajemy recyklingowi i ponownie wykorzystujemy w nowych produktach.

Cradle to cradle

Cradle-to-Cradle opiera się na założeniu, że wszystkie materiały po ich wykorzystaniu w jednym produkcie, po okresie użyteczności, mogą być użyte w innym, bez utraty jakości i wartości. Ostatnie założenie odróżnia Cradle-to-Cradle od tradycyjnego recyklingu. Dzięki temu Cradle-to-Cradle jest najlepszą formą zrównoważonego rozwoju.

Rok 2020 to rok, w którym Berdal uzyskał certyfikat Cradle to Cradle dla pokryć dachowych, taśm hydroizolacyjnych i wodoodpornych folii EPDM marek Pandser i Premiumfol. Firmy, które chcą budować z zachowaniem zasad obiegu zamkniętego, mogą robić to, wybierając EPDM od Berdal. Następnym krokiem jest otrzymanie tego certyfikatu dla produktów naszej marki Gripline. W ten sposób stopniowo czynimy cały nasz asortyment bardziej zrównoważonym. 

 • C2C

  C2C

  Znak jakości C2C czyli od kołyski do kołyski oznacza gospodarkę w obiegu zamkniętym- ważną podstawę tworzenia zrównoważonego biznesu. Wszystkie odpady w procesie produkcyjnym stają się ponownie surowcami.

Projekty PSP: platforma innowacyjna przeznaczona dla i zarządzana przez branżę tworzyw sztucznych

Pod nazwą PSP Projecten bv współpracujemy z ośmioma partnerami biznesowymi zrzeszonymi w Polymer Science Park, aby stymulować, rozwijać i wprowadzać na rynek zrównoważone innowacje. Ta platforma innowacji zawiera w sobie mnóstwo wiedzy na temat tworzyw sztucznych, przetwarzania materiałów i przedsiębiorczości, a także łączy ze sobą administrację rządową, partnerów dysponujących wiedzą i przedsiębiorców. 

Mireille Kinket, dyrektor Polymer Science Park zaprosiła do współpracy osiem firm z regionu kierujących się zrównoważonym rozwojem: Dijkstra Plastics, Veolia, Demcon, Maan Group, Dijka, Wavin, RPP Kunststoffen i Berdal. Wszystkie te przedsiębiorstwa łączy branża przetwórstwa tworzyw sztucznych, ale są one aktywne na różnych rynkach. 

Projekty PSP przekładają pytania od rządu, firm czy partnerów dysponujących wiedzą na podstawę do tworzenia wokół nich projektów. Z drugiej strony, identyfikują również nowe osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, które rodzą wiele pytań, takich jak recykling. 

Uczestnictwo w projektach PSP pomaga jeszcze lepiej kształtować nasze zaangażowanie w innowacyjność i zrównoważony rozwój. Dzięki temu możemy oferować naszym klientom najbardziej zrównoważone rozwiązania i razem cały czas zbliżamy się do osiągnięcia ekonomii o obiegu zamkniętym. 

Berdal - Let's care together

Zrównoważony rozwój
Pożyczyliśmy świat od przyszłych pokoleń.”