Krótszy Łańcuch dostaw

Skracając łańcuch dostaw, racjonalnie pakując produkty i zmniejszając liczbę operacji pakowania, zmniejszamy emisję CO₂. Od 2017 roku realizujemy coraz więcej dostaw zdecentralizowanych, unikając w ten sposób transportowania towarów do magazynów centralnych, a z nich do sklepów. Nieustannie poszukujemy najkrótszej i najbardziej efektywnej drogi do miejsca docelowego. Zawierając nowe umowy z firmami spedycyjnymi każdorazowo uzgadniamy warunki dotyczące redukcji emisji CO2 i optymalizacji łańcucha dostaw.

Kortere Supply Chain
Heftruck Transport

BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONE DOSTAWY

Krytycznie przyglądamy się również przepływom logistycznym w zakresie dostaw surowców i półproduktów. Na przykład - pomimo wzrostu kosztów - zdecydowaliśmy się na produkcję kilku półproduktów w Holandii zamiast w Hiszpanii, aby zmniejszyć presję na logistykę i środowisko. Rozpoczęliśmy również elektryfikację naszej własnej floty pojazdów. Pracownicy sprzedaży i promocji sprzedaży, kierownictwo i zarząd w jak największym stopniu przestawią się na jazdę hybrydową lub w pełni elektryczną.

Powrót do CSR

Ludzie

Firmę Berdal tworzą ludzie i to właśnie ich dobro ma dla nas priorytetowe znaczenia. Znajduje to odzwierciedlenie w tworzeniu kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku, równowadze między życiem zawodowym a prywatnym oraz zdrowych nawykach.

Czytaj więcej

Surowce

Dążymy do oferowania najwyższej jakości produktów z gumy i tworzyw sztucznych, które tworzymy wyłącznie z surowców odnawialnych. W ten sposób produkujemy najwyższej jakości asortyment przy równoczesnym minimalizowaniu jego wpływu na środowisko naturalne.

Czytaj więcej