Zdrowie Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Wierzymy, że zachowanie zdrowej równowagi między pracą a życiem prywatnym jest ważne. Dlatego jesteśmy przeciwni nadmiernej pracy w godzinach nadliczbowych i promujemy zdrowy styl życia naszych pracowników. Aby zachęcić do prowadzenia zdrowszego stylu życia nasi pracownicy mogą korzystać ze zdrowych przekąsek oraz pomocy w zakresie rzucania palenia. Ponadto oferujemy także miejsca pracy dla osób dotkniętych wykluczeniem zawodowym.

MVO Mens
Gelijke Kansen

Równość szans i praw

Bez względu na płeć, rasę czy wyznanie, każdy pracownik Berdal ma takie same możliwości, prawa i obowiązki. Zarówno w naszej lokalizacji w Holandii, jak i w Polsce równość i dobra, pełna szacunku atmosfera są dla nas ważne. Nie współpracujemy z dostawcami, jeśli wartości te są wyraźnie naruszane lub gdy istnieje wrażenie, że nie są one egzekwowane.

Zrównoważona przedsiębiorczość

Zrównoważony rozwój jest jednym ważniejszych czynników napędzających nasze działania. Dzięki przyjaznym dla środowiska rozwiązaniom wraz z naszymi dostawcami i dystrybutorami nieustannie budujemy wspólną drogę do sukcesu.

Czytaj więcej

Klimat

Berdal zachęca do bardziej zrównoważonych wyborów, szczególnie w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania surowców i energii oraz redukcji materiałów opakowaniowych.

Czytaj więcej