Berdal header

PSP Projecten stimuleert innovatie op het gebied van duurzaamheid

25 februari 2021

Bij Berdal geloven we dat samenwerking, duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan. In de kunststofverwerkende of -ontwikkelende industrie krijgt iedereen immers te maken met vragen over recycling, het verminderen van kunststofafval, circulariteit of het werken op basis van biobased grondstoffen.

Naast onze deelname aan het Plastic Pact en de werkgroep Reduce and Reuse zijn wij al jaren partner van het Polymer Science Park (PSP) in Zwolle. Deze stichting zet sinds 2011 kennis, onderzoeksmiddelen en netwerk in om vragen te beantwoorden op het gebied van toegepaste kunststoftechnologie. Deze vragen komen vanuit de overheid en onderwijsinstellingen, maar ook uit het bedrijfsleven en hun markten.

Samenwerking met ondernemers 

Om het toenemende aantal vragen uit te werken in projecten -en uiteindelijk op de markt te brengen- had PSP een nieuwe organisatievorm nodig. Als stichting zat PSP soms namelijk in een spagaat bij projecten die ze wel wilden maar niet konden uitvoeren. Bert Drenth, operationeel directeur van Dijkstra Plastics en partner van Polymer Science Park: “Er was een nieuwe werkvorm nodig die PSP de vrijheid zou geven om actief projecten op te volgen en -waar nodig- risico’s te nemen om innovatie op het gebied van duurzaamheid te stimuleren.”

Mireille Kinket, directeur van het Polymer Science Park, ging daarom begin 2019 op zoek naar ondernemers die een bijdrage wilden leveren aan de regio, de kunststoffenindustrie en de circulaire economie. Uiteindelijk bracht ze acht bedrijven met een duurzame ideologie bij elkaar om samen een nieuw innovatieplatform uit te werken: Dijkstra Plastics, Veolia, Demcon, Maan Group, Dijka, Wavin, RPP Kunststoffen en Berdal. Deze bedrijven hebben allemaal een link met de kunststofverwerkende industrie, maar zijn actief in verschillende markten. 

Naast middelen brengen deze aandeelhouders ook kennis en ondernemerschap mee. Het leiden van een commercieel bedrijf is immers anders dan het besturen van een stichting. Bart Oude Wesselink, algemeen directeur Maan Group: “We willen een sparringpartner zijn voor PSP en onze ervaringen uit het bedrijfsleven delen, zonder dat we vertellen wat er moet gebeuren.”

Vraag en aanbod uitwerken in projecten

Samen met Mireille en de andere ondernemers besloten we een nieuwe bv op te richten om commerciële projecten uit te kunnen voeren: PSP Projecten. Mireille: “Vanuit PSP hebben we veel kennis in huis van kunststoffen en materiaalverwerking. Daarnaast hebben we een verbindende functie tussen overheid, kennispartners en ondernemers. Wij spreken dan ook de taal van al deze deelnemers. PSP Projecten is daarom het ideale platform om vraag en aanbod bij elkaar brengen en ermee aan de slag te gaan.”

“De deelname aan PSP Projecten helpt onze inzet op het gebied van innovatie en duurzaamheid nog beter vorm te geven. Zo blijven we onze klanten voorzien van de meest duurzame oplossingen en komen we met elkaar steeds een stapje dichterbij een circulaire economie.”
- Bas van Kamperdijk, algemeen directeur van Berdal

PSP Projecten vertaalt bedrijfsvragen naar een basis om projecten omheen te bouwen. Andersom signaleren zij ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied waar veel bedrijfsvragen over zijn, bijvoorbeeld recycling. Mireille: “We pakken nieuwe inzichten en technieken op en vertalen deze naar mogelijke toepassingen voor deelnemende bedrijven. Ook bieden we, waar nodig, ondersteuning tijdens de implementatie.”

Op dit moment krijgen de eerste plannen van PSP Projecten al concreet vorm. De komende tijd gaan we samen aan de slag om dit platform verder te ontwikkelen en zo een bijdrage te leveren aan de toekomstgerichtheid van de kunststofsector. Jan Leideman, new business development Manager bij Demcon: “Eerst moeten we elkaar vooral beter leren kennen zodat we onze samenwerking kunnen intensiveren. En dan is er heel veel mogelijk.” 


Ga terug

Op de hoogte blijven van Berdal?

LinkedIn

Volg ons op LinkedIn en je ontvangt alle nieuwtjes vers van de pers, direct op je LinkedIn tijdlijn.

Berdal op LinkedIn

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en we bezorgen alle ins-en-outs direct in je mailbox.