Disclaimer

Default header

DISCLAIMER

Ondanks het feit dat Berdal Rubber & Plastics B.V. de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Berdal Rubber & Plastics B.V is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Berdal Rubber & Plastics B.V is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.