Berdal header

Duurzaam ondernemen

Berdal is zich bewust van haar verantwoordelijkheden richting het milieu en duurzaam produceren. Zo werken wij met groene energie om de co2-uitstoot te beperken. Onze emmers worden geproduceerd met een homogeen regeneraat grondstof welke gegarandeerd cadmium-vrij is.

Recycling

Het basismateriaal voor de productie van emmers, kuipen en bakken is het ingezamelde afval vanuit huishoudens. Al ons productieafval wordt hergebruikt. Hiermee creëren we een keten van recycling en wordt er op een zeer duurzame wijze geproduceerd.

Milieukeurmerk Blauwe Engel

Onze speciekuipen bestaan voor 100% uit gerecycled, gecertificeerd materiaal, teruggewonnen uit kunststof huishoudelijk afval. Onze emmers voor 80%, vanwege het stalen hengsel. Hiervoor ontving Berdal in 2014 al het Blauwe Engel certificaat: het officiële Duitse milieukeurmerk!

 • Der Blaue Engel

  Der Blaue Engel

  Beschermt mens en milieu, sinds 1978. Het eerste en meest succesvolle (erkende) milieulabel ter wereld.

 • The Plastics Pact

  The Plastics Pact

  Alle leden van dit door de Europese Unie ondersteunde initiatief gaan voor een forse daling in hun plasticgebruik en een verhoging in plasticinzameling en -recycling.

Meer produceren met minder plastic

Berdal streeft naar een duurzamer gebruik van grondstoffen. Dit houdt in dat we minder plastic gebruiken, de plasticinzameling versterken en het gebruik van gerecyclede grondstoffen stimuleren. Daarom hebben wij ons aangesloten bij het Plastic Pact. Dit door de Europese Unie ondersteunde initiatief is een samenwerking van de publieke sector, private ondernemingen en diverse NGO’s. Sinds juli 2019 zijn we, als enige in deze branche, lid van het Nederlandse Plastic Pact. In die tijd groeide dit pact van 66 naar 110 leden. Hiermee committeren wij ons duidelijk aan de doelstelling om in 2025 20% minder plastic te gebruiken dan in 2018. Daarnaast wordt het inzamelen van plastic en het gebruik van gerecyclede grondstoffen sterk verhoogd. 

We zijn tevens actief lid van de werkgroep ‘Reduce and Reuse’ om zo het hergebruik van huishoudelijk afval voor nieuwe grondstoffen te verhogen. Minstens 30 procent van onze plasticproductie wordt gerecycled en komt in nieuwe producten terug.

Cradle-to-Cradle-certificering

Cradle-to-Cradle gaat uit van het idee dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product, zónder kwaliteits- en waardeverlies. Dat laatste onderscheidt Cradle-to-Cradle van het traditionele recycling. Hiermee is Cradle-to-Cradle de ultieme vorm van duurzaamheid.

2020 is het jaar waarin Berdal een Cradle to Cradle-certificering behaalde voor onze dakbedekkingen, waterkerende stroken en waterkerende EPDM folies van de merken Pandser en Premiumfol. Bedrijven die circulair willen bouwen zitten met EPDM van Berdal dus goed. De volgende stap is om ook producten van ons merk Gripline op deze manier gecertificeerd te krijgen. Zo verduurzamen we stapsgewijs ons complete assortiment. 

 

 

 • C2C

  C2C

  Het 'Cradle-to-cradle'-keurmerk staat voor circulariteit, een belangrijke basis voor duurzaam ondernemen. Alle afvalstoffen in het productieproces worden weer nieuwe grondstoffen.

PSP Projecten: innovatieplatform voor en door de kunststofindustrie

Onder de naam PSP Projecten bv werken we met acht partners die vanuit het bedrijfsleven zijn aangesloten bij het Polymer Science Park om duurzame innovatie te stimuleren, uit te werken en in de markt te zetten. Dit innovatieplatform beschikt over veel kennis van kunststoffen, materiaalverwerking & ondernemerschap en verbindt overheid, kennispartners en ondernemers. 

Mireille Kinket, directeur van het Polymer Science Park, bracht acht duurzame bedrijven uit de regio bij elkaar om samen te werken: Dijkstra Plastics, Veolia, Demcon, Maan Group, Dijka, Wavin, RPP Kunststoffen en Berdal. Deze bedrijven hebben allemaal een link met de kunststofverwerkingsindustrie, maar zijn actief in verschillende markten. 

PSP Projecten vertaalt vragen vanuit overheid, bedrijven of kennispartners naar een basis om projecten omheen te bouwen. Andersom signaleren zij ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid waar veel vragen over zijn, bijvoorbeeld recycling. 

De deelname aan PSP Projecten helpt onze inzet op het gebied van innovatie en duurzaamheid nog beter vorm te geven. Zo blijven we onze klanten voorzien van de meest duurzame oplossingen en komen we met elkaar steeds een stapje dichterbij een circulaire economie.

Berdal - Let's care together

Duurzaam
"Wij hebben de wereld in bruikleen van volgende generaties."