Berdal header

Duurzaam ondernemen

Berdal is zich bewust van haar verantwoordelijkheden richting het milieu en duurzaam produceren. Zo werken wij met groene energie om de co2-uitstoot te beperken. Onze emmers worden geproduceerd met een homogeen regeneraat grondstof welke gegarandeerd cadmium-vrij is.

Recycling

Het basismateriaal voor de productie van emmers, kuipen en bakken is het ingezamelde afval vanuit huishoudens. Al ons productieafval wordt hergebruikt. Hiermee creëren we een keten van recycling en wordt er op een zeer duurzame wijze geproduceerd.

Milieukeurmerk Blauwe Engel

Onze speciekuipen bestaan voor 100% uit gerecycled, gecertificeerd materiaal, teruggewonnen uit kunststof huishoudelijk afval. Onze emmers voor 80%, vanwege het stalen hengsel. Hiervoor ontving Berdal in 2014 al het Blauwe Engel certificaat: het officiële Duitse milieukeurmerk!

 • Der Blaue Engel

  Der Blaue Engel

  Beschermt mens en milieu, sinds 1978. Het eerste en meest succesvolle (erkende) milieulabel ter wereld.

 • The Plastics Pact

  The Plastics Pact

  Alle leden van dit door de Europese Unie ondersteunde initiatief gaan voor een forse daling in hun plasticgebruik en een verhoging in plasticinzameling en -recycling.

Meer produceren met minder plastic

Berdal streeft naar een duurzamer gebruik van grondstoffen. Dit houdt in dat we minder plastic gebruiken, de plasticinzameling versterken en het gebruik van gerecyclede grondstoffen stimuleren. Daarom hebben wij ons aangesloten bij het Plastic Pact. Dit door de Europese Unie ondersteunde initiatief is een samenwerking van de publieke sector, private ondernemingen en diverse NGO’s. Sinds juli 2019 zijn we, als enige in deze branche, lid van het Nederlandse Plastic Pact. In die tijd groeide dit pact van 66 naar 110 leden. Hiermee committeren wij ons duidelijk aan de doelstelling om in 2025 20% minder plastic te gebruiken dan in 2018. Daarnaast wordt het inzamelen van plastic en het gebruik van gerecyclede grondstoffen sterk verhoogd. 

We zijn tevens actief lid van de werkgroep ‘Reduce and Reuse’ om zo het hergebruik van huishoudelijk afval voor nieuwe grondstoffen te verhogen. Minstens 30 procent van onze plasticproductie wordt gerecycled en komt in nieuwe producten terug.

Een circulair productieproces

 

Berdal bevindt zich in de afrondende fase van het behalen van het internationale C2C keurmerk. C2C, Cradle-to-cradle, staat voor een circulair productieproces waarbij alle afvalstoffen weer gebruikt kunnen worden als nieuwe grondstoffen. C2C werkt met verschillende certificeringen waarbij dragers worden beoordeeld op:

 • Gezond en veilig gebruik van materialen.
 • Hergebruik en recycling van materiaal.
 • Gebruik van hernieuwbare energie en vermindering van de CO2-uitstoot.
 • Duurzaam waterbeheer.
 • Sociale verantwoordelijkheid.

Afhankelijk van de score in procenten op ieder punt krijgen deelnemers een certificaat. Dit kan brons, zilver, goud of platina zijn. Hiermee zetten wij ons in voor een circulaire economie waar we meer produceren met grondstoffen die gerecycled of recyclebaar zijn. Zo realiseren we een volledig circulair proces.

 

 • C2C

  C2C

  Het 'Cradle-to-cradle'-keurmerk staat voor circulariteit, een belangrijke basis voor duurzaam ondernemen. Alle afvalstoffen in het productieproces worden weer nieuwe grondstoffen.

Berdal - Let's care together

Duurzaam
"Wij hebben de wereld in bruikleen van volgende generaties."